LUNAR-grupper – et fritidstilbud for alle

I dag er det helt vanlig å føle seg ensom. Dette er noe media også setter sitt søkelys på, blant annet gjennom den nye sesongen av NRK-serien “Innafor”. Det kan gjerne komme av at man ikke har en følelse av å ha et nettverk eller noen nære venner å prate med der man bor. Et tiltak som gjør noe med ensomheten er å ha et sted å gå til hvor man er en del av noe, og har noen å snakke med. Det er nettopp dette LUNAR bidrar med til Sørlandet, og derfor bidro OK Minilager med et lager til dem. Les hvem LUNAR er og hva de gjør for samfunnet.

I 2008 var det en mangel på gode fritidstilbud i Lillesand, noe Lene Mordal og Silje Fossli så tydelig. De ønsket å gjøre noe med saken, og hentet inspirasjon fra sisters-grupper i Sverige. Resultatet ble Sisters of Lillesand, et tiltak som første gang fikk ca. 60 søknader på kun 10 plasser.

–       Det var ingen tvil om at Lene og Silje hadde rett i at dette var det behov for i Lillesand, sier Thea Lyssand, prosjektleder i LUNAR.

Organisasjonen har siden 2008 vokst seg større, og innebærer i dag mer enn jentegruppene det startet med. Det nye navnet, LUNAR, står for Likestilling, Utvikling, Nettverk, Aktivitet og Relasjon.

–       I LUNAR ønsker vi å gi flest mulig en meningsfull fritid og at ingen skal stå utenfor. Vi ønsker å gi mennesker noe å se frem til, et større nettverk, nye venner og nye impulser. Gjennom å gi flere mennesker slike trygge arenaer ønsker vi å jobbe for et likestilt samfunn for alle, uansett alder, kjønn, etnisitet, kultur, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne, forteller Thea.

Tydelig positiv effekt

De frivillige som jobber med LUNAR ser tydelig en positiv effekt av arbeidet de gjør, både på store og små måter. Kvinner har fått venner og støttespillere gjennom livet ved å delta i gruppene de har holdt. De ser kvinner som står frem og forteller om deres liv og kjemper for likestilling. Det er ikke sjeldent at de opplever ungdommer som kommer til gruppen nedstemte etter en dårlig dag.

–       Gjennom gruppa bygger de selvtillit og tro på seg selv. De lærer om seg selv, om andre og om samfunnet rundt seg, slik at de er forberedt på å møte på vanskelige situasjoner de kommer til å møte på utenfor gruppa.

Mye logistikk i frivillig organisasjon

Det er alltid noen utfordringer ved å drive en frivillig organisasjon. Mange mennesker skal samarbeide, ofte ved siden av en 100% jobb, skole og familie. De har mange grupper og prosjekter gående på en gang, og de siste månedene har de vært så heldige å ha midler nok til å ansette en prosjektansvarlig. Dette har hjulpet til at ting går mer knirkefritt, men noen utfordringer vil en alltid møte.

LUNAR har hatt en del utstyr, både informasjons- og promomateriell, telt, hobbyartikler og kjøkkenutstyr. Tidligere har utstyret blitt lagret hos de ulike medlemmene, og i lokalet de har hatt gruppene i. Tidligere i år måtte de ut av lokalene, og da endte alt de hadde lagret der i stuen til Thea. Lunar flyttet inn på sitt lager i november, og lagrer nå alt på ett sted.

–       At vi kan lagre alt utstyret på en plass betyr også at våre frivillige nå vet hva vi har, og kan ta det i bruk når de skal ha morsomme og lærerike aktiviteter med gruppene, forteller Thea.

LUNAR er med på å bidra til at det finns gode fritidstilbud på Sørlandet, og er slik med på å skape et mer inkluderende samfunn. For oss i OK Minilager er det viktig å kunne være med å bidra der vi kan, for at LUNAR skal kunne fortsette å skape en forskjell i regionen. Det er derfor gledelig at de har flyttet inn på et lager hos oss.

Skriv inn søkefrasen og trykk "Enter"